Olimpiada Teologii Katolickiej 2017

Organizatorzy

osoby

XXVII OLIMPIADA TEOLOGII KATOLICKIEJ
KOMITET ORGANIZACYJNY

Adres biura Olimpiady:

Wydział do spraw Wychowania Katolickiego
Kurii Metropolitalnej w Lublinie,
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2,
20-950 Lublin,
tel. 81 532-25-46