Olimpiada Teologii Katolickiej 2017

Nagrody

Nagrody

 • Dla wszystkich uczestników Etapu Ogólnopolskiego tzw: pakiet powitalny. dyplomy, książki i inne
 • na finalistów czekają następujące nagrody:

za miejsce I pielgrzymka do Fatimy, nagrody pamiątkowe Miasta Lublin

za miejsce II pielgrzymka do Fatimy, nagrody pamiątkowe Miasta Lublin

za miejsce III pielgrzymka do Fatimy, nagrody pamiątkowe Miasta Lublin

za miejsce IV – Notebook ASUS, nagrody pamiątkowe Miasta Lublin

za miejsce V –  Tablet Lenovo TAB2, nagrody pamiątkowe Miasta Lublin

za miejsce VI – Czytnik E-BOOK Amazon, nagrody pamiątkowe Miasta Lublin

za miejsce VII – Aparat fotograficzny Sony, nagrody pamiątkowe Miasta Lublin

za miejsce VIII – Smartfon LG K3 Dual Sim, nagrody pamiątkowe Miasta Lublin

za miejsce IX – Dysk zewnętrzny Maxtor M3, 500GB, nagrody pamiątkowe Miasta Lublin

za miejsce X – Power Bank, nagrody pamiątkowe Miasta Lublin

Indeksy na Uczelnie Wyższe

Uczelnia Wydział Kierunki/specjalności Ilość indeksów
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Teologiczny
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna (wszystkie specjalności)
 • religioznawstwo    (I stopnia)
 • teologia (wszystkie specjalności)
Laureaci Finaliści
Nauk Humanistycznych
 • filologia klasyczna
 • filologia polska
 • kulturoznawstwo
Laureaci Finaliści
Nauk Pedagogicznych
 • pedagogika
 • pedagogika specjalna
Laureaci
Prawa i Administracji
 • administracja
 • prawo
 • stosunki międzynarodowe
Laureaci
Filozofii Chrześcijańskiej
 • filozofia
Laureaci,

2 indeksy

Matematyczno-Przyrodniczy
 • informatyka
 • informatyka i ekonometria
 • fizyka
 • chemia
 • matematyka
 • nauki ścisłe
Laureaci,

Finaliści

Prawa Kanonicznego
 • prawo kanoniczne – specjalność kanoniczno-cywilna
Laureaci,

Finaliści

Studiów nad rodziną
 • nauki o rodzinie
Finaliści
Nauk Historycznych i Społecznych
 • historia sztuki
Laureaci

5 indeksów Finaliści

5 indeksów

 • politologia
Laureaci

2 indeksy

 • europeistyka
Laureaci

2 indeksy

 • historia
Laureaci

3 indeksy

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Teologiczny Teologia:

 • kapłańska
 • katechetyczno-pastoralna
 • dialog i doradztwo społeczne
Laureaci
Uniwersytet Opolski Teologiczny Teologia, Nauki o Rodzinie Laureaci i Finaliści
Historyczno-Pedagogiczny Psychologia Laureaci i Finaliści
Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu Teologiczny Teologia

Filozofia             Pedagogika

Laureaci
 

Akademia Ignatianum w Krakowie

Filozoficzny Wybrany kierunek Laureaci i Finaliści
Pedagogiczny Wybrany kierunek Laureaci i Finaliści
Uniwersytet Szczeciński w Szczecinie Teologiczny Teologia

Nauki o Rodzinie     Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem

5 indeksów Laureaci Finaliści
Uniwersytet Warszawski

 

Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych europeistyka w zakresie europejskich procesów integracyjnych

 

Laureaci
stosunki międzynarodowe Laureaci
Wydział Lingwistyki Stosowanej; Katedra Białorutenistyki Studia nad słowiańszczyzną wschodnią
Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki matematyka Laureaci
Wydział Polonistyki Instytut Filologii Klasycznej: filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie, specjalność: filologia klasyczna Laureaci i Finaliści
Wydział Polonistyki: Kierunek studiów: filologia polska, specjalności: literaturoznawczo- językoznawcza; „Literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i światowej” Laureaci
Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji; kierunki: praca socjalna, profilaktyka społeczna i resocjalizacja Laureaci i Finaliści