Olimpiada Teologii Katolickiej 2017

Literatura

biblia1

Olimpiada Teologii Katolickiej, Lublin 2017.

Temat: Orędzie fatimskie jako znak nadziei dany przez miłosiernego Ojca

Literatura
(na tej stronie znajdziecie Państwo kompletną bibliografię – dziękujemy Autorom i Wydawnictwom za wyrażenie zgody na publikację na naszej stronie)

ETAP SZKOLNY

1. Pismo Święte: Biblia Tysiąclecia, Wyd. IV, Poznań 2003

– Łk 1,26-38 – doc pdf

2. Magisterium Kościoła:

– Sobór Watykański II, Konstytucja „Lumen gentium”, nr 68-69. – doc pdf

– KKK nr 50-67 (objawienie Publiczne i tzw. objawienia prywatne). docpdf

– KKK nr 1042-1050 (nadzieja nowego nieba i nowej ziemi). – docpdf

– KKK nr 1817-1821 (nadzieja jako cnota chrześcijańska). – doc pdf

– Jan Paweł II, Encyklika Dives in misericordia, nr 13-14. – docpdf

– Franciszek, Bulla ogłaszająca Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia „Misericordiae vultus”, nr 6-10. – docpdf

– Jan Paweł II, Homilia wygłoszona w Fatimie 13 maja 1982 roku. – doc pdf

– List Episkopatu Polski na Niedzielę Biblijną (2012): Objawienie Boże a objawienia prywatne.  – doc pdf

– Franciszek, Ewangelia Maryi na Rok Jubileuszowy Miłosierdzia, Kielce 2015, s. 9-14 (Matka Miłosierdzia); – docpdf   oraz s. 81-88 (Niewiasta nadziei)- doc – pdf

3. Opracowania:

– Budzik S., Wierzę w Boga Ojca. Spotkania z Katechizmem Kościoła Katolickiego, Lublin 2014, s. 45-49  – docpdf; s. 83-85. – docpdf

– Bujak J., Aktualność orędzia fatimskiego w świetle postulatu nowej ewangelizacji, „Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie” (2014), nr 21, s. 105-118. – docpdf

– Kuźmiak K., Fatimska Matka Boża, w: Encyklopedia katolicka, tom 5, Lublin 1989, kol. 70-74. – doc – pdf

ETAP DIECEZJALNY

Obowiązuje lektura z etapu szkolnego oraz:

1. Pismo Święte: Biblia Tysiąclecia, Wyd. IV, Poznań 2003

– Łk 1,39-45 – docpdf

2. Magisterium Kościoła:

– Jan Paweł II, Encyklika Dives in misericordia, nr 5-9. – doc pdf

– Benedykt XVI, Encyklika Spe salvi, nr 49-50. – docpdf

– Jan Paweł II, Adhortacja Ecclesia in Europa, nr 7-17. – doc pdf

– Jan Paweł II, Przemówienie wygłoszone 12 maja 1991 roku podczas czuwania w sanktuarium w Fatimie. – doc pdf

– Jan Paweł II, Homilia wygłoszona w Fatimie 13 maja 1991 roku. – doc pdf

– Jan Paweł II, Homilia wygłoszona w czasie Mszy św. i konsekracji kościoła Matki Bożej Fatimskiej (Zakopane, 7 czerwca 1997 roku). – doc pdf

– Franciszek, Katecheza podczas siódmej nadzwyczajnej jubileuszowej audiencji ogólnej Nawrócenie przejawem Bożego miłosierdzia – doc pdf

– Franciszek, Katecheza podczas audiencji ogólnej Przebaczenie najwspanialszym znakiem Bożego miłosierdzia docpdf

– Franciszek, Katecheza podczas audiencji ogólnej Wytrwała modlitwa pozwala doświadczyć Bożego miłosierdzia – docpdf

3. Opracowania:

– Budzik S., Ufam Synowi Bożemu. Spotkania z Katechizmem Kościoła Katolickiego, Lublin 2015, s. 43-49. – doc pdf

– Kłoczowski J.A., „Wyobraźnia miłosierdzia” (medytacja nad słowami Jana Pawła II)docpdf

– Kudasiewicz J., Matka Odkupiciela. Medytacje biblijne, Kielce 1996, s. 75-79. –docpdf

ETAP OGÓLNOPOLSKI

Obowiązuje lektura z etapu szkolnego i diecezjalnego oraz:

1. Pismo Święte: Biblia Tysiąclecia, Wyd. IV, Poznań 2003

– Łk 1,46-55 – docpdf

2. Magisterium Kościoła:

– Paweł VI, Adhortacja Signum Magnum, Watykan 1967. – doc pdf

– Jan Paweł II, List Rosarium Virginis Mariae, nr 12-17. – docpdf

– Jan Paweł II, Homilia wygłoszona w Fatimie 13 maja 2000 roku. – doc pdf

Trzecia część tajemnicy fatimskiej – Komentarz teologiczny prefekta Kongregacji Nauki Wiary kardynała Josepha Ratzingera, w: J. Drozd, Orędzie Niepokalanej. Historia i sens objawień fatimskich, Kraków 2005, s. 390-405. – doc pdf

– Papież Franciszek, Ewangelia Maryi na Rok Jubileuszowy Miłosierdzia, Kielce 2015, s. 161-168 (Młodzi i Maryja); – doc pdf  oraz  183-189 (Matka ewangelizacji). – doc pdf

3. Opracowania:

Oświadczenie kard. Sodano z dnia 13 maja 2000 roku, w: J. Drozd, Orędzie Niepokalanej. Historia i sens objawień fatimskich, Kraków 2005, s. 376-379. – doc pdf

Prezentacja orędzia fatimskiego przez kard. T. Bertone, w: J. Drozd, Orędzie Niepokalanej. Historia i sens objawień fatimskich, Kraków 2005, s. 381-388. – docpdf

Tekst trzeciej części Tajemnicy Fatimskiej, w: J. Drozd, Orędzie Niepokalanej. Historia i sens objawień fatimskich, Kraków 2005, s. 388-389. – docpdf

– Kudasiewicz J., Matka Odkupiciela. Medytacje biblijne, Kielce 1996, s. 58-63. – doc pdf

– Napiórkowski S.C., Służebnica Pana, Lublin 2004, s. 131-139. – docpdf

– Pek K., Przesłanie z Fatimy w komentarzach Pawła VI i Jana Pawła II, w: Signum magnum – duchowość maryjna, „Homo meditans”, t. 23, red. M. Chmielewski, Lublin 2002, s. 285-299. – doc pdf

– Wojtkiewicz K., Problem recepcji trzeciej Tajemnicy Fatimskiej po jej ogłoszeniu, „Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie” (2014), nr 21, s. 203-212. – pdf doc