pobierz logo pobierz plakat zarejestrowane diecezje

Witamy na stronie XXVI Olimpiady Teologii Katolickiej


Diecezja Łowicka ma zaszczyt organizować w roku szkolnym 2015/2016 XXVI Olimpiadę Teologii Katolickiej. Hasło tegorocznej edycji Olimpiady brzmi:

„Święty Jan Paweł II – wychowawca młodych pokoleń”

Hasło nawiązuje do homilii Jana Pawła II w Łowiczu w dniu 14 czerwca 1999 roku poświęconej tematyce wychowania. Jednocześnie stwarza okazję do włączenia się w dzieło duchowych przygotowań do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, których inicjatorem był właśnie Święty Jan Paweł II.

 

Drodzy Katecheci !!!

 

Do Komitetu Organizacyjnego udział w Olimpiadzie Teologii Katolickiej

zgłaszają wydziały katechetyczne poszczególnych diecezji.

Wszystkie diecezje już zgłosiły swój udział w olimpiadzie.

 

Nauczyciel religii (ksiądz, siostra zakonna, katechetka, katecheta) powinien zgłosić udział szkoły w wydziale katechetycznym diecezji na terenie której znajduje się szkoła.

 

 

 

 

Komunikat Komitetu Głównego OTK

w sprawie udziału uczniów gimnazjum

w Olimpiadzie Teologii Katolickiej

 

 

Komitet Główny Olimpiady Teologii Katolickiej przypomina, iż zgodnie z § 6 ust. 2 Regulaminu Olimpiady Teologii Katolickiej, „uczestnikami Olimpiady mogą być również – za zgodą Komitetu Głównego – uczniowie gimnazjów i zasadniczych szkół zawodowych, uczęszczający na lekcje religii”.

 

Zapis ten jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 września 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad, które precyzuje, iż „w olimpiadzie organizowanej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, za zgodą komitetów okręgowych, mogą uczestniczyć również (…) uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i zasadniczych szkół zawodowych, którzy realizują indywidualny program lub tok nauki, rekomendowani przez szkołę”.

 

Ponadto Komitet Główny dopuszcza udział uczniów klas III gimnazjów, o ile uczęszczają oni na lekcje religii, wykazują zainteresowanie zagadnieniami z zakresu teologii i uzyskają rekomendację swego katechety.

 

OSTATECZNĄ   DECYZJĘ   O   PRZYSTĄPIENIU   DANEGO   UCZNIA   W   OBU   POWYŻSZYCH   PRZYPADKACH   PODEJMUJE   KOMITET   DIECEZJALNY.

 

 

Komitet Główny OTK

Warszawa, 10.09.2015 r.

 

Etap szkolny Przeprowadzony w szkołach
Termin: 17 listopada 2015r
Pozostało dni: -9
zobacz więcej
Etap diecezjalny Przeprowadzony w diecezjach
Termin: 13 stycznia 2016r
Pozostało dni: 48
zobacz więcej
Etap ogólnopolski Przeprowadzony w Łowiczu
Termin: 31 marca - 2 kwietnia 2016r
Pozostało dni: 126
zobacz więcej
„Łowić Łowicz" Łowicz kolorem się toczy

XXVI OLIMPIADA TEOLOGII KATOLICKIEJ
Wydział Nauki Katolickiej Kurii Diecezjalnej Łowickiej
Stary Rynek 20, 99-400 Łowicz
Tel. 46 830 07 82 kom. 602 49 60 16
KOMITET ORGANIZACYJNY
e-mail: olimpiada@diecezja.lowicz.pl