Aktualności

Harmonogram

Zgodnie z § 4 p.4 regulaminu Olimpiady Teologii Katolickiej przedstawiamy terminy poszczególnych...

Więcej

Literatura

ETAP SZKOLNY Pismo Święte: (tekst obwiązujący dla wszystkich etapów: Pismo Święte Starego i...

Więcej

REGULAMIN OLIMPIADY TEOLOGII KATOLICKIEJ

REGULAMIN OLIMPIADY TEOLOGII KATOLICKIEJ I. Olimpiada Teologii Katolickiej kontynuuje tradycje dotychczasowej Olimpiady...

Więcej

Organizatorzy

Komitet Organizacyjny XXV Olimpiady Teologii KatolickiejWydział Nauczania i Wychowania Katolickiego Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnejul...

Więcej

Harmonogram

 • Etap szkolny

  - przeprowadzony w szkołach w dniu 4 grudnia 2014r.

 • Etap diecezjalny

  - przeprowadzony w diecezjach w dniu 5 marca 2015r.

 • Etap ogólnopolski

  - przeprowadzony w Łomży w dniach 16-18 kwietnia 2015r.

 Czytaj więcej...

285-214

Cele przygotowania Olimpiady:

 

Cel główny Olimpiady: zapoznanie uczniów ze znaczeniem sakramentów uzdrowienia w życiu chrześcijanina: ukazanie istoty sakramentów i realnej obecności Boga tu i teraz oraz troski o człowieka, sakramenty jako odpowiedź człowieka na objawiającego się Boga, zapoznanie z tekstami Katechizmowymi.

Cele szczegółowe:

 • w zakresie przekazywania wiedzy: rozumienie pojęć: sakrament, uzdrowienie, nawrócenie; poznanie komplementarnej roli sakramentów w strukturze Kościoła: zapoznanie ze świadectwami Biblijnymi i nauczaniem Kościoła, co do konieczności i sensowności korzystania z sakramentów dla człowieka wierzącego;

 • w zakresie rozwijania umiejętności: odczytywanie własnego charyzmatu
  i właściwego miejsca w Kościele; odkrywanie wartości poszczególnych sakramentów na kolejnych etapach życia ludzkiego;

 • w zakresie formacji osobowej: pomoc w odkrywaniu struktury i natury Kościoła; pogłębianie sensu sakramentów uzdrowienia na rzecz kościelnej wspólnoty; uświadomienie, że proces nawrócenia jest zaczynem żywotności i wolności,
  a także może przeciwdziałać skostnieniu, formalizmowi, przeciętności, biurokracji i rutynie, które zagrażają elementom tworzącym strukturę i naturę Kościoła;

 • w zakresie praktyki: zaangażowanie na rzecz budowania wspólnoty kościelnej; włączanie się w dzieło Nowej Ewangelizacji.

Najważniejsze informacje

Organizatorzy

Komitet Organizacyjny XXV Olimpiady Teologii Katolickiej
Wydział Nauczania i Wychowania Katolickiego 
Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej
ul. Sadowa 3; 18-400 Łomża
tel. 86 4734 635; kom. 501 760 434;

email: otkat2015@gmail.com; www.otk.pl

  

Patronat Honorowy